fbpx

Родена на 21.11.1980 г. В гр. София, България
Завършила средно образование в Немска езикова гимназия в гр. София.
1999 – 2005 г. – завършва висшето си образование по
специалност „Право“, като през същия период активно се занимава и работи за целите и идеите на Фондация „Щастливи деца“. Фондацията е създадена в подкрепа на международните осиновявания на деца, лишени от родителски грижи.
2009 – година започва докторантура в сферата на международното частно право.
Участва в множество семинари и конференции по темата за международния аспект по правата на човека.
Взима дейно участие в разработването на проекта за изменения на Европейската конвенция по правата на човека, проведен в гр. Краков, Полша
От 2009 – до настоящият момент е помощник-нотариус.
Владее свободно немски и английски език. Интересите й са насочени към пътешествия и опознаване на нови култури и взаимодействието на тези култури една с друга.

.cata-page-title, .page-header-wrap {background-color: #e49497;}.cata-page-title, .cata-page-title .page-header-wrap {min-height: 250px; }.cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .title-subtitle *, .cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .cata-breadcrumbs, .cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .cata-breadcrumbs *, .cata-page-title .cata-autofade-text .fading-texts-container { color:#FFFFFF !important; }.cata-page-title .page-header-wrap { background-image: url(https://7xoheu44guqh.cdn.shift8web.ca/wp-content/uploads/2017/02/slider_2.jpg); }