fbpx

Соня Петрова
адвокат и медиатор

* Завършила право в СУ „Свети Климент Охридски“ през 2005 г. със степен Магистър по право
* Член на Софийска Адвокатска Колегия от март 2008 г.
* Регистрирана в списъка на медиаторите от март 2008г.
* Области: търговско и корпоративно право, задължения и договори, трудово право, арбитраж, алтернативнорешаване на спорове
* Специални интереси: корпоративно право
Опит:
2016-2017 – Адвокат в кантората „Русков и колеги “
2015-2016 – Главен юрист в БНБ
2008-2015 – адвокат в кантора „Вълкова и партньори“
* Езици: български, английски, италиански
* Имейл за връзка:pettrova@pettrova.com

.cata-page-title, .page-header-wrap {background-color: #e49497;}.cata-page-title, .cata-page-title .page-header-wrap {min-height: 250px; }.cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .title-subtitle *, .cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .cata-breadcrumbs, .cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .cata-breadcrumbs *, .cata-page-title .cata-autofade-text .fading-texts-container { color:#FFFFFF !important; }.cata-page-title .page-header-wrap { background-image: url(https://7xoheu44guqh.cdn.shift8web.ca/wp-content/uploads/2017/02/slider_2.jpg); }