fbpx

Професионални цели
Енергичен и доказан професионалист с богат опит в сферата на образованието, със силен академичен фокус. Притежава ненадминат опит в работата със земеделските общности чрез обучение и семинари за подпомагане, както и практически опит в модерните средства за обучение на възрастни и изследователски техники, с цел осигуряване на най-високо ниво на обучение, фокусирайки се върху повишаване на производството. Притежава опит в работата с интренет, решаване на конфликти чрез диалог и доказани лидерски качества. Способност за решаване на сложни казуси, работейки в екип.

Обучение за учител (двугодишна програма вотдела по образование)
Програмата включва:
* Преценяване уменията на обучаващия се
* Планиране и обучаващи уроци
* Техники за оценяване и развитие
* Подготовка и наставления в преподаването
* Обучение за преподаване в електронна среда
* Управление на програми за обучение и кариерни методи
* Оценяване способността на учащия и крайните резултати

Подготовка за директор (Министерство на образованието/ МОН )

Проектът е иницииран от Министерството на образованието с подкрепата на Британския съвет и има за цел по–доброто обучение на младите хора със знания, умения, креативност и възможност да допринесат за социалното и икономическо развитие на Шри Ланка. Подготовката включва дейности, с цел подобряване на представянето и работата на треньорите, учителите и студентите, които ще бъдат получени в резултат на приемането на по-качествени и интегрирани програми, стандартизирани за професионално и предпрофесионално развитие (стаж). Проектът има 3 точки.

01 Координирана и интегрирана система за професионално и предпрофесионално обучение на учители, която използва устойчиви принципи в методологията и преподавателската практика, които да утвърдят ясни професионални стандарти.

02 Ясна интегрирана система за преподаване, която е разработена и внедрена от ISA и осигурява подкрепа за стажантите преди стажа, за преподавателите на работа и на учителите, участващи в
1. Предоставянето на обучителни пакети на смесени групи от учители (преди и след стаж)
2. Техническата помощ/подкрепа за МоЕ, Министерство на образованието и провинциалните образователни органи във включените области.

03 Подобрени възможности сред Директорите и администраторите, които им предоставят възможност да действат като носители на промяната, и които гарантират внедряване на добри практики за обучение на учители и преподаване на училищно ниво.
1. Предоставяне на директорите на обучителни пакети по управление.
2. Техническата помощ/подкрепа за МоЕ, Министерство на образованието и провинциалните образователни органи във включените области.

Прилагане на стимули в програмата за директори (един месец) (A.D.B /D.L.C )
Съвременна образователна програма за лидерство и управление ( A.I.T THAILAND)

.cata-page-title, .page-header-wrap {background-color: #e49497;}.cata-page-title, .cata-page-title .page-header-wrap {min-height: 250px; }.cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .title-subtitle *, .cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .cata-breadcrumbs, .cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .cata-breadcrumbs *, .cata-page-title .cata-autofade-text .fading-texts-container { color:#FFFFFF !important; }.cata-page-title .page-header-wrap { background-image: url(https://7xoheu44guqh.cdn.shift8web.ca/wp-content/uploads/2017/02/slider_2.jpg); }